Home |Contact | A - Z Index


Om Jay Shiv Onkara Swami Jay Shiv Onkara | Brahna, Bishnu Sandashiv, Adraagi Dhara || Om Jay ...

Ekanan Chaturanan Panchanan Raje | Hansaasan Garudasan Brushawahan Saje || Om Jay...

Do Bhuj Char Chatubhuj Dus Bhuj Ati Sohe | Teeno Roop Nirkhate Tribhuwan Jan Mohe || Om Jay.....

Akshmala Vanmala Mundmala Dhari | Chandan Mragadum Lepan Bhale Shasheedhari || Om Jay....

Shwetambar Peetambar Baghmbar Ange | Sankadik Garudadik Bhutadik Sange || Om Jay.....

Kar Ke Madhya Kamandal Chakra Trishul Dharta | Jag Karta Jagharta Jagpalan Karta || Om Jay.....

Kashi Me Vishvnath Viraje Nanda Brahachari | Nitaut Bhog Lagao Mahima Ati Nyaari || Om Jay....

Braha Bishnu Sadaashiv Jaanat Aviveka | Pranvakshar Ke Madhye Ye Teeno Eka | Om Jay....

Trigun Swami Ji Ki Aarti JO Koi Nar Gaave | Kahat Shivanand Swami Sukh Sampati Paave || Om Jay....
Designed By - ANOOP NEGI,DEVRAJ DABRAL,SACHIN NEGI,NISCHAY GOYAL